Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1099
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
37042149: Bibiána Balážová
36441309: BIO ENERGO, s.r.o.
43210899: Blažej Sliacky
41421621: Blažena Bartošová
43422209: Blažena Krutáková
31604897: BOBELL, s.r.o.
43599311: Bohuslav Janiga
10861874: Bohuslav Klopta - KAMENÁRSTVO
10862277: Bohuslav Pekár
41904176: Boris Smrekovský - UBS
33029512: Boris Struhár - BoRiCar
44536691: Branislav Hatala
43351590: Branislav Mikulec
40931021: Branislav Mráz
40931005: Branislav Muríň
43581528: Branislav Patrylák PWM
40933971: Branislav Petrák .RIPET.
40931811: Branislav Praženica
14173018: Branislav Socháň
17877661: Breyer Robert