Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1099
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
43421181: Andrea Demková predaj a servis
43485511: Andrea Dvorská DoriaDo
43140980: Andrea Ena
35658355: Andrea Michalíková, zubný technik
43521452: Andrej Andrejčák - Print Art
40398421: Andrej Garaj
40934080: Andrej Sedlačko EQUIŠPORT
35015781: Anna Cígerová
41889291: Anna Hrabovská
31932053: Anna Jamrichová - ZUBNÁ TECHNIKA
41903781: Anna Karníková
43838081: Anna Kupčová
41421639: Anna Lesáková
33016780: Anna Mudrončíková
40933032: Anna Mydliarová
43777261: Anna Zelinková
44860803: Anna Žilincová
30526761: Anton Chmelický
41421451: Anton Dudáš
10860231: Anton Hrnčiar