Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1099
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43472346: Abidin Ureya - Doba ľadová
31577148: ÁČKO, a.s.
43724019: Adriána Škutová - ADDA
44200285: Adriana Valušiaková
36368709: Agromilk, s.r.o.
36816418: AKNELA, s.r.o.
43590624: Alan Kermaschek
36042455: ALATEX, s.r.o.
37040081: Alena Baráková
43996183: Alena Komová - COLLEEN
43210601: Alena Mozníková ALKA
44207310: Aleš Duchovný
44611552: Aleš Greguš
36406716: ALEX - Mode, s.r.o.
14269899: Alexander Kočibal MAGALEX BAR
17872626: Alexander Zachar - EKOBRIK
44699387: Alojz Horvát
44669674: Alojz Jurčina
36373427: Analyticko-diagnostické laboratórium Lúčky, s.r.o.
43336604: Andrea Črepová