Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 26
Zobrazujem: 20 - 26
Pridať firmu
IČOFirma
43216048: Tomáš Lang
41904826: Tomáš Vrbenský
41422899: Viliam Dobrík
44189087: Vladimír Ďurina
14174481: Vladimír Fuňák
36672271: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.