Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 26
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44231822: EMI DUBOVSKÝ, s.r.o.
33027153: Igor Vorek
41422881: Ivan Mydliar
41418786: Klaudia Gulejová KM - KOVO
44533977: KOVOTEAM, s.r.o.
41419391: Linda Sýkorová
43197132: Marián Sušienka
43474870: Mário Ondrejka
43718167: Matej Chyla
30527104: Milan Kuchár - DRUSUR
44221231: Miroslav Klobušiak
33024987: Miroslava Migaľová
40934632: Peter Bulla
30524954: Peter Mišík - Zemné práce
37039814: Renáta Darmošová - DAREA
43340300: Roman Šimo - ROMAX
31627048: Skládka komunálneho odpadu, spol. s r.o.
36439291: STAVPROFIN, s.r.o.
36391301: Technické služby Ružomberok, a.s.
36421286: TECHNOHALL SLOVAKIA, s.r.o.